Enkele voorbeelden van het werk dat we doen. Met plezier. Waar we trots op zijn.

re-integratie

tumblr_mjco89cUVY1rkz363o1_1280.jpg

Een jonge ondernemer met een restaurant

Een ondernemer van nog geen dertig jaar heeft met een familielid een restaurant. Zowel hij als het familielid hebben persoonlijke problemen. De familierelaties zijn niet optimaal, er zijn financiële moeilijkheden, het bedrijf loopt niet goed en er is een geschiedenis met persoonlijk leed. De jonge man komt de deur niet meer uit, slaapt amper en ziet geen oplossing voor zijn situatie. Een jaar later sport hij weer, heeft hij een nieuwe zakenpartner waardoor het familielid meer afstand kan nemen, zijn de familiebanden hersteld en loopt het bedrijf vele malen beter.  

 

tumblr_mlsetsKySj1rkz363o4_1280.jpg

Een veertiger met een adviesbureau

Een man van begin veertig ziet zijn adviesbureau afkalven. Waar hij eerder met verschillende medewerkers in een kantoorpand werkte, zit hij nu in een werkkamer thuis, alleen, soms ondersteund door zijn vrouw. De telefoon, mail, post - alles vliegt hem naar de keel. Er ligt een berg achterstallig werk. Er zijn financiële problemen. Klanten beginnen te klagen. Hij voelt zich verantwoordelijk voor zijn gezin en schaamte en schuld nemen de overhand. Een ruim jaar later zijn de praktische problemen van de organisatie opgeruimd, is het werk beter georganiseerd, worden de schulden afbetaald, is het inkomen gestegen en is de ondernemer zakelijk en privé weer op koers. 

 

tumblr_mqvsd7ij1c1rkz363o1_1280.jpg

Een ondernemer met een taxibedrijf

Een vrouw van in de veertig is een taxibedrijf begonnen. Haar man is ook ondernemer en het leek een goed idee. Dan slaan fysieke problemen toe. De relatie loopt niet goed. Het contact met haar zoon is niet optimaal en ook het contact met andere familieleden loopt niet soepel. Tijdens ons eerste bezoek zien we een hele lade met medicijnen. De ondernemer is onder behandeling van diverse specialisten. Een jaar later is de lade met medicijnen leeg, is de relatie met man en zoon vele malen beter en heeft de vrouw een baan waar ze veel voldoening aan ontleent. Inmiddels is ze geslaagd voor diverse loopbaan gerelateerde opleidingen.

bedrijfsadvies

iStock_000057677990_Medium.jpg

Trainingsbureau met een nieuw gezicht

We ondersteunden een landelijk trainingsbureau met het inrichten van een nieuwe organisatie, het ontwerpen van het nieuwe gezicht en internal branding. Een interessante opdracht met een ondernemer die overtuigd was van de richting hij op wilde en medewerkers die enthousiast uit de startblokken kwamen.

 

Training & Workshops

een nieuwe manier van werken

Voor het Leger des Heils trainden we (samen met onze zusterorganisatie Effect Advies & Ontwikkeling) de 150 medewerkers, zowel van de dagopvang als ambulant. Het doel was om tot een meer optimale manier van werken te komen, nog meer gericht op herstel van het gewone leven van cliënten. Na twee zeer inspirerende startbijeenkomsten in februari werkten we in verschillende trainingen met de mensen aan inzicht, kennis en vaardigheden. De dagelijkse praktijk was hierbij de rode draad. Onderwerpen waren onder andere: wat kom je tegen in je werk, hoe ga je daarmee om, wat kun je leren van elkaar, wat is herstel gericht werken, hoe werk je zo optimaal mogelijk voor de cliënt en hoe werk je zo optimaal mogelijk voor jezelf (stress, work-life balans). Het totale programma duurde ongeveer 8 maanden.